Xem Nhiều 3/2023 #️ Ngày Đẹp Mua Xe Tháng 3 Năm 2022 Là Những Ngày Nào # Top 4 Trend | Aimshcm.com

Xem Nhiều 3/2023 # Ngày Đẹp Mua Xe Tháng 3 Năm 2022 Là Những Ngày Nào # Top 4 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Ngày Đẹp Mua Xe Tháng 3 Năm 2022 Là Những Ngày Nào mới nhất trên website Aimshcm.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Nguyên tắc xem ngày đẹp mua xe tháng 3 năm 2021

+ Khi lựa chọn danh sách các ngày tốt tháng 3 năm 2021 để lựa chọn ngày mua xe hợp tuổi.

+ Cần phải loại bỏ những ngày xấu như là ngày : Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Dương công kỵ nhật.

+ Cần phải tránh ngày có các sao xấu chiếu trong ngày như: Sát Chủ, Thiên Lại, Thụ Tử, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Thiên Cương, Thiên Lại, Thiên Ngục, Tiểu hồng xa, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Hoang Vu, Băng Tiêu, Nguyệt Phá, Hà Khôi, Cẩu Giảo, Nguyệt Hình, Tai Sát, Cô Thần, Quả Tú.

+ Cần phải lựa chọn ngày có Trực: Thành, Mãn, Khai, Kiến, Bình chiếu xuống.

+ Sau khi đã chọn được ngày tốt mua xe rồi thì cần phải chọn giờ tốt giờ hợp lý trong ngày để tiến hành mua xe và làm những thủ tục khác.

Những ngày đẹp mua xe tháng 3 năm 2021

Đánh giá ngày :

+ Ngày 2/3/2021 dương lịch (19/1/2021 âm lịch) là ngày Kỷ Dậu, đây là ngày đẹp mua xe cho người tuổi Sửu, Tỵ nhưng là ngày xấu mua xe xấu với người tuổi Tý, Mão, Ngọ.

+ Ngày 2/3/2021 đây là ngày Đại an, Ngày Đại An có ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Lựa chọn làm việc đại sự, đặc biệt là xây nhà vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình êm ấm, mạnh khỏe, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự nên quý bạn nếu có thể hãy chọn thời điểm này để tiến hành công việc. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Đánh giá ngày :

+ Ngày 4/3/2021 dương lịch (21/1/2021 âm lịch) ngày Tân Hợi, đây là ngày mua xe tốt với người tuổi Mão, Mùi nhưng là ngày xấu với tuổi Dần, Tỵ, Thân.

+ Ngày 4/3/2021 là ngày Tốc Hỷ, ngày này có nghĩa là niềm vui đến nhanh, đến sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ dễ gặp may mắn, mọi việc được thuận lợi. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

Đánh giá ngày :

+ Ngày 6/3/2021 dương lịch (23/1/2021 âm lịch) ngày Quý Sửu, đây là ngày mua xe tốt với người tuổi Tỵ, Dậu. Ngày xấu với tuổi tuổi Thìn, Mùi, Tuất.

+ Ngày 6/3/2021 là ngày Tiểu cát, Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Thực tế, nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát thì thường sẽ được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

+ Ngày 18/3/2021 dương lịch (6/2/2021 âm lịch) ngày Ất Sửu, là ngày mua xe tốt với người tuổi Tỵ, Dậu nhưng xấu với người tuổi Thìn, Mùi, Tuất.

+ Ngày 18/3/2021 là ngày Đại an, Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Nếu làm việc đại sự, đặc biệt là xây nhà vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình êm ấm, khỏe mạnh, cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự nên quý bạn nếu có thể hãy chọn thời điểm này để tiến hành công việc. Ngày này là một ngày tốt để mua xe.

+ Âm lịch : 18/2/2021

+ Ngày : Đại an

Ngày Đẹp Mua Xe Tháng 4 Năm 2022 Là Những Ngày Nào

Nguyên tắc xem ngày đẹp mua xe tháng 4 năm 2021

+ Khi lựa chọn danh sách các ngày tốt tháng 4 năm 202 1 để lựa chọn ngày mua xe hợp tuổi.

+ Cần phải loại bỏ những ngày xấu như là ngày : Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Dương công kỵ nhật.

+ Cần phải tránh ngày có các sao xấu chiếu trong ngày như: Sát Chủ, Thiên Lại, Thụ Tử, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Thiên Cương, Thiên Lại, Thiên Ngục, Tiểu hồng xa, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Hoang Vu, Băng Tiêu, Nguyệt Phá, Hà Khôi, Cẩu Giảo, Nguyệt Hình, Tai Sát, Cô Thần, Quả Tú.

+ Cần phải lựa chọn ngày có Trực: Thành, Mãn, Khai, Kiến, Bình chiếu xuống.

+ Sau khi đã chọn được ngày tốt mua xe rồi thì cần phải chọn giờ tốt giờ hợp lý trong ngày để tiến hành mua xe và làm những thủ tục khác.

Những ngày đẹp mua xe tháng 4 năm 2021

+ Âm lịch : 3/3/2021

+ Ngày : Tiểu cát

+ Giờ tốt : 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 1/4/2021 dương lịch (20/2/2021 âm lịch) ngày Kỷ Mão, là ngày tốt mua xe với người tuổi Mùi, Hợi. Nhưng là ngày xấu mua xe tới tuổi Tý, Ngọ, Dậu.

+ Ngày 1/4/2021 là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 22/2/2021

Ngày : Tiểu cát

Giờ tốt : 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 3/4/2021 dương lịch (22/2/2021 âm lịch) ngày Tân Tỵ, ngày đẹp mua xe với người tuổi Sửu, Dậu. Nhưng là ngày xấu mua xe cho tuổi Dần, Thân, Hợi.

+ Ngày 3/4/2021 là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

+ Ngày 3/4/2021 dương lịch (22/2/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Âm lịch : 24/2/2021

Ngày : Đại an

Giờ tốt : 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 5/4/2021 dương lịch (24/2/2021 âm lịch) ngày Quý Mùi, ngày đẹp mua xe với tuổi Mão, Hợi. nhưng là ngày mua xe xấu với người tuổi Sửu, Thìn, Tuất.

+ Ngày 5/4/2021 ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Ngày 7/4/2021

Âm lịch : 26/2/2021

Ngày : Tốc hỷ

Đánh giá ngày :

+ Ngày 7/4/2021 dương lịch (26/2/2021 âm lịch) ngày Ất Dậu, đây là ngày đẹp mua xe tới tuổi Sửu, Tỵ nhưng là ngày xấu với tuổi Tý, Mão, Ngọ.

+ Ngày 7/4/2021 là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 28/2/2021

Ngày : Tiểu cát

Giờ tốt : 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 9/4/2021 dương lịch (28/2/2021 âm lịch) ngày Đinh Hợi, ngày đẹp mua xe cho tuổi Mão, Mùi nhưng là ngày xấu với tuổi Dần, Tỵ, Thân.

+ Ngày 9/4/2021 là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Ngày 11/4/2021

Âm lịch : 30/2/2021

Ngày : Đại an

Giờ tốt : 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Đánh giá ngày

+ Ngày 11/4/2021 dương lịch (30/2/2021 âm lịch) ngày Kỷ Sửu, là ngày tốt mua xe đối với người tuổi Tỵ, Dậu nhưng là ngày xấu đối với tuổi Thìn, Mùi, Tuất.

+ Ngày 11/4/2021 là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Âm lịch : 1/3/2021

Ngày : Tốc hỷ

Đánh giá ngày :

+ Ngày 12/4/2021 dương lịch (1/3/2021 âm lịch) là ngày Canh Dần, đây là ngày đẹp mua xe với tuổi Ngọ, Tuất nhưng là ngày xấu với tuổi Tỵ, Thân, Hợi.

+ Ngày 12/4/2021 là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 3/3/2021

Ngày : Tiểu cát

Giờ tốt : 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 14/4/2021 dương lịch (3/3/2021 âm lịch) ngày Nhâm Thìn, đây là ngày mua xe tốt với người tuổi Tý, Thân nhưng là ngày xấu với tuổi Sửu, Tuất.

+ Ngày 14/4/2021 là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

+ Ngày 14/4/2021 dương lịch (3/3/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Âm lịch : 5/3/2021

Ngày : Đại an

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 16/4/2021 dương lịch (5/3/2021 âm lịch) ngày Giáp Ngọ, là ngày đẹp mua xe tốt với người tuổi Dần, Tuất. Nhưng là ngày xấu với tuổi Tý, Mão, Dậu.

+ Ngày 16/4/2021 là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Ngày 18/4/2021

Âm lịch : 7/3/2021

Ngày : Tốc hỷ

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 18/4/2021 dương lịch (7/3/2021 âm lịch) ngày Bính Thân, đây là ngày tốt mua xe với người tuổi Tý, Thìn nhưng là ngày xấu đối với người tuổi Dần, Tỵ, Hợi.

+ Ngày 18/4/2021 là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

+ Ngày 18/4/2021 dương lịch (7/3/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Ngày 20/4/2021

Âm lịch : 9/3/2021

Ngày : Tiểu cát

Giờ tốt : 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 20/4/2021 dương lịch (9/3/2021 âm lịch) ngày Mậu Tuất, đây là ngày đẹp mua xe với tuổi Dần, Ngọ nhưng là ngày xấu với tuổi tuổi Sửu, Thìn, Mùi.

+ Ngày 20/4/2021 là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

+ Ngày 20/4/2021 dương lịch (9/3/2021 âm lịch) là ngày Dương Công Kỵ Nhật, ngày này trăm sự đều kiêng kỵ

Âm lịch : 11/3/2021

Ngày : Đại an

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 22/4/2021 dương lịch (11/3/2021 âm lịch) ngày Canh Tý, đây là ngày tốt mua xe với tuổi Thìn, Thân nhưng là ngày xấu với tuổi Mão, Ngọ, Dậu.

+ Ngày 22/4/2021 là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Âm lịch : 13/3/2021

Ngày : Tốc hỷ

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 24/4/2021 dương lịch (13/3/2021 âm lịch) ngày Nhâm Dần, đây là ngày đẹp mua xe cho tuổi Ngọ, Tuất. Nhưng là ngày xấu với tuổi Tỵ. Thân, Hợi.

+ Ngày 24/4/2021 là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

+ Ngày 24/4/2021 dương lịch (13/3/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Ngày 26/4/2021

Âm lịch : 15/3/2021

Ngày : Tiểu cát

Giờ tốt : 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 26/4/2021 dương lịch (15/3/2021 âm lịch) ngày Giáp Thìn, đây là ngày đẹp mua xe với tuổi Tý, Thân nhưng xấu với người tuổi Sửu, Mùi, Tuất

+ Ngày 26/4/2021 ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Ngày 28/4/2021

Âm lịch : 17/3/2021

Ngày : Đại an

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 28/4/2021 dương lịch (17/3/2021 âm lịch) ngày Bính Ngọ, là ngày tốt mua xe cho tuổi Dần, Tuất nhưng là ngày xấu với tuổi Tý, Mão, Dậu.

+ Ngày 28/4/2021 là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Âm lịch : 19/3/2021

Ngày : Tốc hỷ

Đánh giá ngày :

+ Ngày 30/4/2021 dương lịch (19/3/2021 âm lịch) ngày Mậu Thân, đây là ngày tốt mua xe với tuổi Tý, Thìn nhưng xấu với tuổi Dần, Tỵ, Hợi

+ Ngày 30/4/2021 là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Ngày Đẹp Mua Xe Tháng 12 Năm 2022 Những Ngày Đẹp Nhất

Nguyên tắc xem ngày đẹp mua xe tháng 12 năm 2021

+ Khi lựa chọn danh sách các ngày tốt tháng 12 năm 202 1 để lựa chọn ngày mua xe hợp tuổi.

+ Cần phải loại bỏ những ngày xấu như là ngày : Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Dương công kỵ nhật.

+ Cần phải tránh ngày có các sao xấu chiếu trong ngày như: Sát Chủ, Thiên Lại, Thụ Tử, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Thiên Cương, Thiên Lại, Thiên Ngục, Tiểu hồng xa, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Hoang Vu, Băng Tiêu, Nguyệt Phá, Hà Khôi, Cẩu Giảo, Nguyệt Hình, Tai Sát, Cô Thần, Quả Tú.

Ngày đẹp mua xe tháng 12 năm 2021

+ Cần phải lựa chọn ngày có Trực: Thành, Mãn, Khai, Kiến, Bình chiếu xuống.

+ Sau khi đã chọn được ngày tốt mua xe rồi thì cần phải chọn giờ tốt giờ hợp lý trong ngày để tiến hành mua xe và làm những thủ tục khác.

Những ngày đẹp mua xe tháng 12 năm 2021

Âm lịch : 28/10/2021

Ngày : Đại an

+ Ngày 2/12/2021 dương lịch (28/10/2021 âm lịch) là ngày Giáp Thân, đây là ngày tốt mua xe đối với người tuổi Tý, Thìn nhưng là ngày xấu mua xe cho người tuổi Dần, Tỵ, Hợi.

+ Ngày 2/12/2021 dương lịch (28/10/2021 âm lịch) là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Âm lịch : 1/11/2021

Ngày : Tiểu cát

+ Ngày 4/12/2021 dương lịch (1/11/2021 âm lịch) là ngày Bính Tuất, là ngày đẹp mua xe cho người tuổi Dần, Ngọ nhưng là ngày xấu mua xe cho người tuổi Sửu, Thìn, Mùi.

+ Ngày 4/12/2021 dương lịch (1/11/2021 âm lịch) là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 3/11/2021

Ngày : Đại an

+ Ngày 6/12/2021 dương lịch (3/11/2021 âm lịch) là ngày Mậu Tý, đây là ngày tốt mua xe cho người tuổi Thìn, Thân nhưng là ngày xấu mua xe đối với những người tuổi Mão, Ngọ, Dậu

+ Ngày 6/12/2021 dương lịch (3/11/2021 âm lịch) là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

+ Ngày 6/12/2021 dương lịch (3/11/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Âm lịch : 5/11/2021

Ngày : Tốc hỷ

+ Ngày 8/12/2021 dương lịch (5/11/2021 âm lịch) là ngày Canh Dần, lđây là ngày tốt mua xe đối với người tuổi Ngọ, Tuất. Nhưng là ngày xấu mua xe cho người tuổi Tỵ, Thân, Hợi.

+ Ngày 8/12/2021 dương lịch (5/11/2021 âm lịch) là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 7/11/2021

Ngày : Tiểu cát

+ Ngày 10/12/2021 dương lịch (7/11/2021 âm lịch) là ngày Nhâm Thìn, đây là ngày mua xe tốt với tuổi Tý, Thân nhưng là ngày xấu mua xe cho tuổi Sửu, Mùi, Tuất.

+ Ngày 10/12/2021 dương lịch (7/11/2021 âm lịch) là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

+ Ngày 10/12/2021 dương lịch (7/11/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Âm lịch : 9/11/2021

Ngày : Đại an

+ Ngày 12/12/2021 dương lịch (9/11/2021 âm lịch) là ngày Giáp Ngọ, đây là ngày tốt mua xe đối với tuổi Dần, Tuất nhưng là ngày tốt mua xe đối với tuổi Tý, Mão, Dậu.

+ Ngày 12/12/2021 dương lịch (9/11/2021 âm lịch) là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Âm lịch : 11/11/2021

Ngày : Tốc hỷ

+ Ngày 14/12/2021 dương lịch (11/11/2021 âm lịch) là ngày Bính Thân, là ngày đẹp mua xe đối với những người tuổi Tý, Thìn nhưng là ngày xấu mua xe đối với người tuổi Dần, Tỵ, Hợi.

+ Ngày 14/12/2021 dương lịch (11/11/2021 âm lịch) là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 13/11/2021

Ngày : Tiểu cát

+ Ngày 16/12/2021 dương lịch (13/11/2021 âm lịch) là ngày Mậu Tuất, đây là ngày tốt mua xe với người tuổi Dần, Ngọ nhưng lại là ngày xấu mua xe đối với những người tuổi Sửu, Thìn, Mùi.

+ Ngày 16/12/2021 dương lịch (13/11/2021 âm lịch) là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

+ Ngày 16/12/2021 dương lịch (13/11/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Âm lịch : 15/11/2021

Ngày : Đại an

+ Ngày 18/12/2021 dương lịch (15/11/2021 âm lịch) là ngày Canh Tý, đây là ngày tốt mua xe đối với người tuổi Thìn, Thân nhưng là ngày xấu đối với người tuổi Mão, Ngọ, Dậu.

+ Ngày 18/12/2021 dương lịch (15/11/2021 âm lịch) là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Âm lịch : 17/11/2021

Ngày : Tốc hỷ

+ Ngày 20/12/2021 dương lịch (17/11/2021 âm lịch) là ngày Nhâm Dần, đây là ngày tốt mua xe cho tuổi Ngọ, Tuất nhưng là ngày xấu cho tuổi Tỵ, Thân, Hợi.

+ Ngày 20/12/2021 dương lịch (17/11/2021 âm lịch) là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 19/11/2021

Ngày : Tiểu cát

+ Ngày 22/12/2021 dương lịch (19/11/2021 âm lịch) là ngày Giáp Thìn, đây là ngày tốt mua xe cho tuổi Tý, Thân nhưng là ngày xấu đối với tuổi Sửu, Mùi, Tuất.

+ Ngày 22/12/2021 dương lịch (19/11/2021 âm lịch) là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 21/11/2021

Ngày : Đại an

+ Ngày 24/12/2021 dương lịch (21/11/2021 âm lịch) là ngày Bính Ngọ, đây là ngày đẹp mua xe cho tuổi Dần, Tuất nhưng là ngày xấu mua xe đối với người tuổi Tý, Mão, Dậu.

+ Ngày 24/12/2021 dương lịch (21/11/2021 âm lịch) là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

+ Ngày 24/12/2021 dương lịch (21/11/2021 âm lịch) là ngày Dương Công Kỵ Nhật, ngày này trăm sự đều kiêng kỵ

Âm lịch : 23/11/2021

Ngày : Tốc hỷ

+ Ngày 26/12/2021 dương lịch (23/11/2021 âm lịch) là ngày Mậu Thân, đây là ngày tốt mua xe đối với người tuổi Tý, Thìn nhưng là ngày xấu mua xe cho tuổi Dần, Tỵ, Hợi.

+ Ngày 26/12/2021 dương lịch (23/11/2021 âm lịch) là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 25/11/2021

Ngày : Tiểu cát

+ Ngày 28/12/2021 dương lịch (25/11/2021 âm lịch) là ngày Canh Tuất, đây là ngày tốt mua xe cho tuổi Dần, Ngọ nhưng là ngày không tốt dành cho người tuổi Sửu, Thìn, Mùi.

+ Ngày 28/12/2021 dương lịch (25/11/2021 âm lịch) là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 27/11/2021

Ngày : Đại an

+ Ngày 30/12/2021 dương lịch (27/11/2021 âm lịch) là ngày Nhâm Tý, đây là ngày mua xe tốt đối với người tuổi Thìn, Thân. Nhưng là ngày xấu đối với người tuổi Mão, Ngọ, Dậu.

+ Ngày 30/12/2021 dương lịch (27/11/2021 âm lịch) là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

+ Ngày 30/12/2021 dương lịch (27/11/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Tháng 8 Năm 2022 Mua Xe Ngày Nào Tốt

Khi chọn mua xe trong ngày tốt có thể mang lại cho chủ nhân của nó nhiều điều may mắn trong công việc làm ăn, có thể mang lại tài lộc, xe ít bị hỏng hóc. Nên việc xem ngày đẹp mua xe tháng 8 năm 2021 càng được quan tâm.

1. Tại sao cần xem ngày đẹp mua xe tháng 8 năm 2021?

Nhiều người không coi trọng vào việc xem ngày để mua xe nói chung và xem ngày đẹp mua xe trong tháng 8 năm 2021 nói riêng nên luôn xảy ra những điều ngoài ý muốn. Việc chọn ngày cũng giúp bạn có thêm những kiến thức và sắp xếp công việc phù hợp với những ngày tốt. Nên thận trọng trong việc xem ngày tốt tháng 8 năm 2021 để mua xe nhằm gặp nhiều may mắn, thuận lợi, chính chiếc xe cũng sẽ mang lại tài lộc.

Nếu mua xe đúng vào các ngày phù hợp với bạn, sẽ mang tới những điều may mắn, thuận lợi và khiến bạn thành công hơn trong sự nghiệp, cuộc sống. Cùng với đó, không phải ai cũng có thể tuân thủ theo xem ngày mua xe tháng 8 năm 2021 ở trên, mà còn tùy thuộc vào vận mệnh của bản thân để chọn được ngày thích hợp.

2. Tháng 8 năm 2021 mua xe ngày nào tốt?

Chủ nhật, ngày 1/8/2021 nhằm ngày 23/6/2021 Âm lịch. Ngày TÂN TỴ, tháng ẤT MÙI, năm TÂN SỬU, Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ tư, ngày 4/8/2021 nhằm ngày 26/6/2021 Âm lịch. Ngày GIÁP THÂN, tháng ẤT MÙI, năm TÂN SỬU. Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Chủ nhật, ngày 8/8/2021 nhằm ngày 1/7/2021. Âm lịch Ngày MẬU TÝ, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU, Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Thứ năm, ngày 12/8/2021 nhằm ngày 5/7/2021 Âm lịch. Ngày NHÂM THÌN, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU, Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ tư, ngày 18/8/2021 nhằm ngày 11/7/2021 Âm lịch. Ngày MẬU TUẤT, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU, Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ sáu, ngày 20/8/2021 nhằm ngày 13/7/2021 Âm lịch. Ngày CANH TÝ, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Thứ ba, ngày 24/8/2021 nhằm ngày 17/7/2021 Âm lịch. Ngày GIÁP THÌN, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU, Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ tư, ngày 25/8/2021 nhằm ngày 18/7/2021 Âm lịch. Ngày ẤT TỴ, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU, Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ sáu, ngày 27/8/2021 nhằm ngày 20/7/2021 Âm lịch. Ngày ĐINH MÙI, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU, Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ hai, ngày 30/8/2021 nhằm ngày 23/7/2021 Âm lịch. Ngày CANH TUẤT, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU, Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Với tất cả những điều trên, bạn chắc chắc đã biết tháng 8 năm 2021 mua xe ngày nào tốt, nên mua xe vào ngày nào trong tháng 8/202 hay xem ngày đẹp mua xe tháng 8 năm 2019. Hãy ghi nhớ những ngày đó và mua xe vào những ngày tốt để gặp may mắn cho mình và người thân.

Bạn đang xem bài viết Ngày Đẹp Mua Xe Tháng 3 Năm 2022 Là Những Ngày Nào trên website Aimshcm.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!