Top 11 # Ngày Tốt Mua Xe Tháng 4 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Aimshcm.com

Ngày Đẹp Mua Xe Tháng 4 Năm 2022 Là Những Ngày Nào

Nguyên tắc xem ngày đẹp mua xe tháng 4 năm 2021

+ Khi lựa chọn danh sách các ngày tốt tháng 4 năm 202 1 để lựa chọn ngày mua xe hợp tuổi.

+ Cần phải loại bỏ những ngày xấu như là ngày : Tam nương, Nguyệt kỵ, Thọ tử, Dương công kỵ nhật.

+ Cần phải tránh ngày có các sao xấu chiếu trong ngày như: Sát Chủ, Thiên Lại, Thụ Tử, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Thiên Cương, Thiên Lại, Thiên Ngục, Tiểu hồng xa, Đại Hao, Tử Khí, Quan Phù, Hoang Vu, Băng Tiêu, Nguyệt Phá, Hà Khôi, Cẩu Giảo, Nguyệt Hình, Tai Sát, Cô Thần, Quả Tú.

+ Cần phải lựa chọn ngày có Trực: Thành, Mãn, Khai, Kiến, Bình chiếu xuống.

+ Sau khi đã chọn được ngày tốt mua xe rồi thì cần phải chọn giờ tốt giờ hợp lý trong ngày để tiến hành mua xe và làm những thủ tục khác.

Những ngày đẹp mua xe tháng 4 năm 2021

+ Âm lịch : 3/3/2021

+ Ngày : Tiểu cát

+ Giờ tốt : 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 1/4/2021 dương lịch (20/2/2021 âm lịch) ngày Kỷ Mão, là ngày tốt mua xe với người tuổi Mùi, Hợi. Nhưng là ngày xấu mua xe tới tuổi Tý, Ngọ, Dậu.

+ Ngày 1/4/2021 là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 22/2/2021

Ngày : Tiểu cát

Giờ tốt : 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 3/4/2021 dương lịch (22/2/2021 âm lịch) ngày Tân Tỵ, ngày đẹp mua xe với người tuổi Sửu, Dậu. Nhưng là ngày xấu mua xe cho tuổi Dần, Thân, Hợi.

+ Ngày 3/4/2021 là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

+ Ngày 3/4/2021 dương lịch (22/2/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Âm lịch : 24/2/2021

Ngày : Đại an

Giờ tốt : 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 5/4/2021 dương lịch (24/2/2021 âm lịch) ngày Quý Mùi, ngày đẹp mua xe với tuổi Mão, Hợi. nhưng là ngày mua xe xấu với người tuổi Sửu, Thìn, Tuất.

+ Ngày 5/4/2021 ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Ngày 7/4/2021

Âm lịch : 26/2/2021

Ngày : Tốc hỷ

Đánh giá ngày :

+ Ngày 7/4/2021 dương lịch (26/2/2021 âm lịch) ngày Ất Dậu, đây là ngày đẹp mua xe tới tuổi Sửu, Tỵ nhưng là ngày xấu với tuổi Tý, Mão, Ngọ.

+ Ngày 7/4/2021 là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 28/2/2021

Ngày : Tiểu cát

Giờ tốt : 1h-3h, 7h-9h, 11h-13h, 13h-15h, 19h-21h, 21h-23h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 9/4/2021 dương lịch (28/2/2021 âm lịch) ngày Đinh Hợi, ngày đẹp mua xe cho tuổi Mão, Mùi nhưng là ngày xấu với tuổi Dần, Tỵ, Thân.

+ Ngày 9/4/2021 là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Ngày 11/4/2021

Âm lịch : 30/2/2021

Ngày : Đại an

Giờ tốt : 3h-5h, 5h-7h, 9h-11h, 15h-17h, 19h-21h, 21h-23h

Đánh giá ngày

+ Ngày 11/4/2021 dương lịch (30/2/2021 âm lịch) ngày Kỷ Sửu, là ngày tốt mua xe đối với người tuổi Tỵ, Dậu nhưng là ngày xấu đối với tuổi Thìn, Mùi, Tuất.

+ Ngày 11/4/2021 là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Âm lịch : 1/3/2021

Ngày : Tốc hỷ

Đánh giá ngày :

+ Ngày 12/4/2021 dương lịch (1/3/2021 âm lịch) là ngày Canh Dần, đây là ngày đẹp mua xe với tuổi Ngọ, Tuất nhưng là ngày xấu với tuổi Tỵ, Thân, Hợi.

+ Ngày 12/4/2021 là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Âm lịch : 3/3/2021

Ngày : Tiểu cát

Giờ tốt : 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 14/4/2021 dương lịch (3/3/2021 âm lịch) ngày Nhâm Thìn, đây là ngày mua xe tốt với người tuổi Tý, Thân nhưng là ngày xấu với tuổi Sửu, Tuất.

+ Ngày 14/4/2021 là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

+ Ngày 14/4/2021 dương lịch (3/3/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Âm lịch : 5/3/2021

Ngày : Đại an

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 16/4/2021 dương lịch (5/3/2021 âm lịch) ngày Giáp Ngọ, là ngày đẹp mua xe tốt với người tuổi Dần, Tuất. Nhưng là ngày xấu với tuổi Tý, Mão, Dậu.

+ Ngày 16/4/2021 là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Ngày 18/4/2021

Âm lịch : 7/3/2021

Ngày : Tốc hỷ

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 18/4/2021 dương lịch (7/3/2021 âm lịch) ngày Bính Thân, đây là ngày tốt mua xe với người tuổi Tý, Thìn nhưng là ngày xấu đối với người tuổi Dần, Tỵ, Hợi.

+ Ngày 18/4/2021 là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

+ Ngày 18/4/2021 dương lịch (7/3/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Ngày 20/4/2021

Âm lịch : 9/3/2021

Ngày : Tiểu cát

Giờ tốt : 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 20/4/2021 dương lịch (9/3/2021 âm lịch) ngày Mậu Tuất, đây là ngày đẹp mua xe với tuổi Dần, Ngọ nhưng là ngày xấu với tuổi tuổi Sửu, Thìn, Mùi.

+ Ngày 20/4/2021 là ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

+ Ngày 20/4/2021 dương lịch (9/3/2021 âm lịch) là ngày Dương Công Kỵ Nhật, ngày này trăm sự đều kiêng kỵ

Âm lịch : 11/3/2021

Ngày : Đại an

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 22/4/2021 dương lịch (11/3/2021 âm lịch) ngày Canh Tý, đây là ngày tốt mua xe với tuổi Thìn, Thân nhưng là ngày xấu với tuổi Mão, Ngọ, Dậu.

+ Ngày 22/4/2021 là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Âm lịch : 13/3/2021

Ngày : Tốc hỷ

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 7h-9h, 9h-11h, 13h-15h, 19h-21h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 24/4/2021 dương lịch (13/3/2021 âm lịch) ngày Nhâm Dần, đây là ngày đẹp mua xe cho tuổi Ngọ, Tuất. Nhưng là ngày xấu với tuổi Tỵ. Thân, Hợi.

+ Ngày 24/4/2021 là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

+ Ngày 24/4/2021 dương lịch (13/3/2021 âm lịch) là ngày Tam nương sát, ngày này được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc

Ngày 26/4/2021

Âm lịch : 15/3/2021

Ngày : Tiểu cát

Giờ tốt : 3h-5h, 7h-9h, 9h-11h, 15h-17h, 17h-19h, 21h-23h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 26/4/2021 dương lịch (15/3/2021 âm lịch) ngày Giáp Thìn, đây là ngày đẹp mua xe với tuổi Tý, Thân nhưng xấu với người tuổi Sửu, Mùi, Tuất

+ Ngày 26/4/2021 ngày Tiểu Cát. Tiểu Cát ý là ngày có những may mắn, cát lợi nhỏ. Trong hệ thống Khổng Minh Lục Diệu, Tiểu Cát là một giai đoạn tốt. Và thực tế thì nếu chọn ngày hoặc giờ Tiểu Cát để thực hiện điều gì đó thì sẽ thường được người âm độ trì, che chở, quý nhân phù tá. Đây là ngày tốt để mua xe.

Ngày 28/4/2021

Âm lịch : 17/3/2021

Ngày : Đại an

Giờ tốt : 23h-1h, 1h-3h, 5h-7h, 11h-13h, 15h-17h, 17h-19h

Đánh giá ngày :

+ Ngày 28/4/2021 dương lịch (17/3/2021 âm lịch) ngày Bính Ngọ, là ngày tốt mua xe cho tuổi Dần, Tuất nhưng là ngày xấu với tuổi Tý, Mão, Dậu.

+ Ngày 28/4/2021 là ngày Đại An. Ngày Đại An mang ý nghĩa là bền vững, yên ổn, kéo dài. Thực hiện những công việc đại sự, việc đặc biệt vào ngày Đại An sẽ giúp gia đình ấm êm, khỏe mạnh, cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, phát triển. Ngày Đại An hay giờ Đại An đều rất tốt cho trăm sự bởi thế hoàn toàn có thể chọn để tiến hành những công việc quan trọng. Đây là ngày đẹp để mua xe.

Âm lịch : 19/3/2021

Ngày : Tốc hỷ

Đánh giá ngày :

+ Ngày 30/4/2021 dương lịch (19/3/2021 âm lịch) ngày Mậu Thân, đây là ngày tốt mua xe với tuổi Tý, Thìn nhưng xấu với tuổi Dần, Tỵ, Hợi

+ Ngày 30/4/2021 là ngày Tốc Hỷ. Ở đây Tốc mang nghĩa tốc độ, nhanh chóng. Hỷ mang nghĩa cát lợi hanh thông, niềm vui, hạnh phúc. Ngày Tốc Hỷ mang ý nghĩa niềm vui tới mau, tới sớm, cầu được ước thấy trong thời gian ngắn. Khi chọn ngày Tốc Hỷ để thực hiện việc lớn sẽ gặp được may mắn, thuận lợi. Đây là ngày tốt để mua xe.

Xem Ngày Tốt Mua Xe Tháng 4 Năm 2022 Giúp Đem Lại Tài Lộc

Xe máy, ô tô là một trong những phương tiện đi lại chủ yếu hiện nay và được mọi người vô cùng quan tâm. Vậy xem ngày tốt mua xe tháng 4 năm 2020 như thế nào? Để biết thêm chi tiết về vấn đề này mời bạn theo dõi bài chia sẻ sau đây của sxmb.com.vn

Xem ngày tốt mua xe tháng 4 để đem lại tài lộc, may mắn

Mua xe là một trong những việc trọng đại của đời người. Nếu như có thể mua xe đúng ngày tốt, hợp mệnh và hợp tuổi thì sẽ mang lại nhiều may mắn cho gia chủ. Vậy xem ngày tốt mua xe tháng 4 như thế nào? Mời bạn tham khảo danh sách những ngày đẹp để thực hiện công việc mua xe như sau:

Chủ nhật tức ngày dương lịch 5/4/2020, âm lịch 13/3/2020, ngày Mậu Dần là một trong những ngày tốt để mua xe trong tháng 4 giúp gia đình gia chủ gặp nhiều may mắn và việc vận hành xe được thuận lợi trong suốt quá trình sử dụng. Trong ngày này có những giờ đẹp để mua xe như sau:

Thứ 3 tức ngày dương lịch 7/4/2020, ngày âm lịch 15/3/2020, ngày Canh Thìn, đây là một trong số những hoàng đạo trong tháng 4 để thực hiện việc mua xe. Nếu như bạn mua xe vào ngày này thì chắc sẽ thuận lợi trong việc sử dụng xe và có nhiều tài lộc trong việc làm ăn. Cụ thể ngày này có một số giờ tốt để mua xe như sau:

Chủ Nhật tức ngày dương lịch 12/4/2020, ngày âm lịch 20/3/2020, ngày Ất Dậu, đây là một trong số những hoàng đạo trong tháng 4 để thực hiện việc mua xe. Nếu như bạn mua xe vào ngày này thì chắc sẽ thuận lợi trong việc sử dụng xe và có nhiều tài lộc trong việc làm ăn. Cụ thể ngày này có một số giờ tốt để mua xe như sau:

Thứ hai tức tức ngày dương lịch 20/4/2020, ngày âm lịch 28/3/2020, ngày Quý Tỵ, đây là một trong số những hoàng đạo trong tháng 4 để thực hiện việc mua xe. Nếu như bạn mua xe vào ngày này thì chắc sẽ thuận lợi trong việc sử dụng xe và có nhiều tài lộc trong việc làm ăn. Cụ thể ngày này có một số giờ tốt để mua xe như sau:

Những ngày xấy không thích hợp để mua xe trong tháng 4

Thứ 4 tức ngày dương lịch 1/4/2020, âm lịch 4/4/2020, ngày Giáp Tuất

Thứ 5 tức ngày dương lịch 2/4/2020, âm lịch 10/3/2020, ngày Ất Hợi

Thứ 6 tức ngày dương lịch 3/4/2020, âm lịch 11/3/2020, ngày Bính Tý

Thứ 7 tức ngày dương lịch 4/4/2020, âm lịch 12/3/2020, ngày Bính Tý

Tháng 8 Năm 2022 Mua Xe Ngày Nào Tốt

Khi chọn mua xe trong ngày tốt có thể mang lại cho chủ nhân của nó nhiều điều may mắn trong công việc làm ăn, có thể mang lại tài lộc, xe ít bị hỏng hóc. Nên việc xem ngày đẹp mua xe tháng 8 năm 2021 càng được quan tâm.

1. Tại sao cần xem ngày đẹp mua xe tháng 8 năm 2021?

Nhiều người không coi trọng vào việc xem ngày để mua xe nói chung và xem ngày đẹp mua xe trong tháng 8 năm 2021 nói riêng nên luôn xảy ra những điều ngoài ý muốn. Việc chọn ngày cũng giúp bạn có thêm những kiến thức và sắp xếp công việc phù hợp với những ngày tốt. Nên thận trọng trong việc xem ngày tốt tháng 8 năm 2021 để mua xe nhằm gặp nhiều may mắn, thuận lợi, chính chiếc xe cũng sẽ mang lại tài lộc.

Nếu mua xe đúng vào các ngày phù hợp với bạn, sẽ mang tới những điều may mắn, thuận lợi và khiến bạn thành công hơn trong sự nghiệp, cuộc sống. Cùng với đó, không phải ai cũng có thể tuân thủ theo xem ngày mua xe tháng 8 năm 2021 ở trên, mà còn tùy thuộc vào vận mệnh của bản thân để chọn được ngày thích hợp.

2. Tháng 8 năm 2021 mua xe ngày nào tốt?

Chủ nhật, ngày 1/8/2021 nhằm ngày 23/6/2021 Âm lịch. Ngày TÂN TỴ, tháng ẤT MÙI, năm TÂN SỬU, Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ tư, ngày 4/8/2021 nhằm ngày 26/6/2021 Âm lịch. Ngày GIÁP THÂN, tháng ẤT MÙI, năm TÂN SỬU. Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59).

Chủ nhật, ngày 8/8/2021 nhằm ngày 1/7/2021. Âm lịch Ngày MẬU TÝ, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU, Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Thứ năm, ngày 12/8/2021 nhằm ngày 5/7/2021 Âm lịch. Ngày NHÂM THÌN, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU, Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ tư, ngày 18/8/2021 nhằm ngày 11/7/2021 Âm lịch. Ngày MẬU TUẤT, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU, Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ sáu, ngày 20/8/2021 nhằm ngày 13/7/2021 Âm lịch. Ngày CANH TÝ, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Tí (23:00-0:59), Sửu (1:00-2:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59).

Thứ ba, ngày 24/8/2021 nhằm ngày 17/7/2021 Âm lịch. Ngày GIÁP THÌN, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU, Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ tư, ngày 25/8/2021 nhằm ngày 18/7/2021 Âm lịch. Ngày ẤT TỴ, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU, Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ sáu, ngày 27/8/2021 nhằm ngày 20/7/2021 Âm lịch. Ngày ĐINH MÙI, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU, Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).

Thứ hai, ngày 30/8/2021 nhằm ngày 23/7/2021 Âm lịch. Ngày CANH TUẤT, tháng BÍNH THÂN, năm TÂN SỬU, Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo). GIỜ TỐT TRONG NGÀY: Dần (3:00-4:59), Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59).

Với tất cả những điều trên, bạn chắc chắc đã biết tháng 8 năm 2021 mua xe ngày nào tốt, nên mua xe vào ngày nào trong tháng 8/202 hay xem ngày đẹp mua xe tháng 8 năm 2019. Hãy ghi nhớ những ngày đó và mua xe vào những ngày tốt để gặp may mắn cho mình và người thân.

Tuổi Quý Dậu Mua Xe Ngày Nào Tốt Trong Tháng 8/2020

Tại sao phải xem tuổi Quý Dậu mua xe ngày nào tốt?

Người xưa có câu ” tậu trâu lấy vợ làm nhà” vốn là 3 việc quan trọng. Giờ đây khi xã hội hiện đại, mọi thứ đã được nhân cách hóa lên thì tậu trâu được ví như việc bạn tậu xe. Do vậy ý nghĩa của nó cũng khá quan trọng trọng cuộc đời.

Khi chọn ngày tốt mua xe hợp tuổi 1993 sẽ giúp cho việc đi lại, di chuyển bằng chiếc xe đó thuận tiện hơn, tránh được vận đen xui xẻo đeo bám. Với những người có công việc đặc thù phải thường xuyên di chuyển bằng xe thì việc xem ngày hợp tuổi mua xe sẽ giúp Quý Dậu tăng vận khí cho công việc làm ăn của mình. Chiếc xe gắn liền với miếng cơm manh áo vì vậy chắc hẳn bạn sẽ không muốn bị ảnh hưởng đâu đúng không.

Quý Dậu xem ngày tốt mua xe hợp tuổi 1993 sẽ giúp cho chủ nhân xe có một tâm trạng thoải mái khi điều khiển phương tiện đó. Khi đã có sự xem xét kỹ lưỡng thì chiếc xe đó sẽ nhận được linh khí tốt từ ngày mua xe. Từ đó công việc được thuận lợi, khi đi đường tránh những va chạm không cần thiết.

Nói chung việc xem ngày tốt mua xe hợp tuổi 1993 tháng 8 năm 2020 là một việc làm cần thiết nếu Quý Dậu muốn may mắn đến với mình.

Cách xem ngày tốt mua xe theo tuổi 1993 tháng 8 năm 2020

Thực tế thì chưa có một công thức cụ thể nào cho việc xem ngày tốt mua xe theo tuổi 1993 tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên theo sự nghiên cứu và đánh giá dựa theo các kết quả xem ngày thì trước tiên chúng ta cần nắm rõ về bản mệnh của người mua xe. Cụ thể:

Năm sinh dương lịch: 1993

Năm sinh âm lịch: Quý Dậu

Mệnh: Kim – Kiếm Phong Kim – Vàng mũi kiếm

+ Tương sinh:Thủy, Thổ

+ Tương khắc: Mộc, Hỏa

Từ những thông tin cá nhân kết hợp sự vận động tự nhiên của đất trời mà chúng ta có thể tìm ra được ngày tốt mua xe hợp tuổi 1993 tháng 8 năm 2020.

Quý Dậu sinh 1993 mua xe ngày tốt nào tháng 8 năm 2020. xem ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2020 tuổi Quý Dậu chọn ngày hợp tuổi 1993 để mua xe trong tháng 8/2020, trong tháng 8/2020 nam, nữ tuổi 1993 mua xe ngày nào tốt, ngày nào xấu,…

Các ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2020 cho tuổi Quý Dậu 1993

Thứ sáu ngày 2 tháng 8 năm 2020 Thứ hai ngày 5 tháng 8 năm 2020 Thứ tư ngày 7 tháng 8 năm 2020 Chủ nhật ngày 11 tháng 8 năm 2020

Tức ngày 11/7/2020 Âm lịch

Can chi: Canh Thìn

Giờ tốt mua xe: Dần (3:00-4:59)

Thìn (7:00-8:59), Tỵ (9:00-10:59), Thân (15:00-16:59), Dậu (17:00-18:59), Hợi (21:00-22:59)